Vzdelávanie pre VŠ

Intenzívny vstup do sveta strojárstva pre študentov VŠ, kde teória stretáva prax.

Trainee program

Trainee program je určený pre študentov 4. alebo 5. ročníka VŠ v technickom odbore, ktorí:Majú záujem získať skúsenosti a budovať svoju kariéru v strojárskom priemysle.Sú schopní prevziať zodpovednosť a sú odolní voči stresu.Majú analytické a komunikačné schopnosti a sú ochotní sa učiť.V prvej fáze programu získaš základné znalosti o fungovaní rôznych oddelení v našej spoločnosti. Zoznámiš sa s prácou v oddeleniach ako Vývoj a výskum, Plánovanie, Obchod, Riadenie kvality a Výroba.V druhej fáze Trainee programu budeš pracovať a získavať ďalšie skúsenosti v oddelení, ktoré si si vybral. Pod vedením mentora budeš mať zodpovednosť za plnenie pridelených úloh a budeš sa podieľať na riešení konkrétnych projektov.Po úspešnom absolvovaní programu dostaneš možnosť stať sa súčasťou našej pracovnej sily ako plnohodnotný člen nášho tímu

  • Ponúkame študentom, ktorí sa rozhodnú pracovať u nás, tieto výhody:
  • Priateľskú firemnú kultúru, kde sa vytvára pozitívne pracovné prostredie.
  • Príležitosť rastu a rozvoja v rámci spoločnosti.
  • Stabilitu a istotu v zamestnaní.

Kontakt

Dobrý deň, volám sa Petra a som tu pre vás.

Mgr. Petra Trišč Sopková