3D meranie

Nechajte nás starostlivo skontrolovať presnosť vašich výrobkov, aby ste si mohli byť istí ich kvalitou a súladom s požiadavkami.

Na základe našich dlhoročných skúseností s metrológiou a meraním Vám ponúkame profesionálne služby v oblasti externého merania. Na merania používame 3D CNC súradnicový merací stroj DEA a taktiež ďalšie vysoko presné, pravidelne kalibrované zariadenia vybavené rôznymi systémami. Nechajte si overiť presnosť Vašich výrobkov u nás našimi odborníkmi na meranie.

Základom našej ponuky sú:

 • Dlhoročné skúsenosti
 • Profesionálne služby podložené rokmi praxe v metrológii a meraní.
 • Odbornosť získaná dlhodobým pôsobením v oblasti.
 • Vysoká presnosť merania
 • Využitie 3D CNC súradnicových meracích strojov DEA pre najpresnejšie výsledky.
 • Vybavenie zahŕňajúce rôzne systémy pre zabezpečenie presného merania.
 • Profesionálny tím odborníkov
 • Skúsení merací technici pripravení zaoberať sa presnosťou vašich výrobkov.
 • Ponuka overenia výrobkov s vysokou úrovňou odborných znalostí.
 • Pravidelná kalibrácia
 • Zabezpečenie spoľahlivosti merania prostredníctvom pravidelného overovania zariadení.

Kontakt

Dobrý deň, volám sa Kamila a som tu pre vás.

Kamila Kecerová