Dokumenty

EN ISO 9001 : 2015

EN ISO 14001 : 2015

Ochranná známka

Oprávnenie dodávateľa ČEZ

Publicita EU projektov

 1. Projekt: Zvýšenie kvalifikácie ľudských zdrojov a zlepšenie kvality služieb spoločnosti REGADA, s.r.o. - ukončený
 2. Projekt: Inovácia výrobného procesu spoločnosti REGADA, s.r.o. - ukončený
 3. Projekt: Zavedenie inovatívnej technológie do výrobného procesu spoločnosti REGADA, s.r.o. - ukončený
 4. Projekt: Inovácia výrobných procesov a výrobkov REGADA, s.r.o. - realizácia:
   
  Podklady k projektu:
   
  Schválenie projektu:

V zmysle zákona o ovzduší č. 137/2011, § 15 odst. 1 písm. ah), zverejňujeme: