Odvetvia

Ropa je základnou surovinou pre chemický priemysel

Súčasťou ropného a petrochemického priemyslu je ťažba, distribúcia ropy a zemného plynu a výroba chemických látok. Ropa zabezpečuje výrobu plastov, liekov, hnojív alebo pesticídov. Chemický priemysel sa zaoberá taktiež výrobou surovín ako sú plastické hmoty, fólie, spracovanie gumy a pod. Elektrické servopohony REGADA nachádzajú svoje miesto na distribučnej sieti chemických a ropných látok, kde zabezpečujú reguláciu prietoku médií, využívané bývajú aj pri rafinácii ropných látok, chemických výrobkov, nájsť ich môžeme tiež plynových staniciach, vo výmenníkoch plynu, či v prevádzkach na prečerpávanie palív.

Zobraziť viac btn-arrow-small
Energetika je kľúčovým odvetvím národného hospodárstva

Zameriava sa na výrobu, získavanie, premenu a využívanie jednotlivých foriem energie vrátane ťažby, výroby, rafinácie a distribúcie. Energetický priemysel spadá medzi základné strategické odvetvia kam zaraďujeme (patria) elektrárne všetkých druhov, tj. tepelné, plynové, uhoľné, atómové a taktiež teplárne, rozvodové uzly, stanice a distribučná energetická sieť. Servopohony z produkcie spoločnosti REGADA sa v energetickom priemysle podieľajú na distribúcii skvapalneného plynu, inštalované bývajú do priestorov elektrární, alebo v rámci teplovodného potrubia. Špeciálne vyhotovenia elektrických servopohonov nachádzajú svoje miesto aj v atómových elektrárňach mimo hermetickej zóny.

Zobraziť viac btn-arrow-small
Servopohony Regada sa používajú v rôznych aplikáciách vodohospodárskeho priemyslu

Vodohospodársky priemysel sa zaoberá najmä úpravou a distribúciou pitnej vody - vodojemy, vodárne, čerpacie stanice, požiarne systémy, odsoľovacie zariadenia, aquaparky a podobne. Tiež sa využívajú aj v kanalizačných systémoch a v čistiarňach odpadových vôd spracúvajúcich mestské alebo priemyselné odpadové vody. Tu sú hlavne aplikované jednootáčkové servopohony s klapkami a viacotáčkové servopohony nasadené na posúvačoch.

Zobraziť viac btn-arrow-small
Elektrické servopohony nachádzajú svoje uplatnenie aj vo všeobecnom priemysle

Do všeobecného priemyslu patrí sektor ťažby a spracovávanie hutných materiálov, oceliarske závody, železiarne, tepelné hospodárstvo, ako sú kotolne, energetické uzly, alebo klimatizačné jednotky. Zaradiť sem môžeme aj odvetvia zastrešujúce potravinársku výrobu, obilné silá, cementárne, papierne, výrobu lodí, a tiež nájdu uplatnenie na hasiacich termináloch v rafinérskych závodoch.

Zobraziť viac btn-arrow-small