Regulátory tlaku plynu

Regulátory tlaku plynu sú určené na reguláciu tlaku zemného plynu pre pripojenie odberných plynových zariadení do verejného, domového a priemyselného rozvodu s najvyšším vstupným tlakom do 0,5 MPa.

Vyrábané dva typové rady regulátorov pod označením RTP..-M a RTP..-D patria medzi otváracie tzv. priamočinné regulátory s dvojstupňovou reguláčiou, ktoré využívajú plyn prúdiaci potrubím, ako zdroj energie na reguláciu bez pomoci akéhokoľvek vonkajšieho zdroja energie. Tieto regulátory nevypúšťajú nepretržite plyn do ovzdušia, ale občas môže nastať vypustenie plynu z bezpečnostných zariadení. Regulujú tlak plynu v dvoch stupňochm tzn. vstupný tlak je predregulovaný v prvom stupni regulácie, v druhom stupni sa doreguluje sú integrované do jedného telesa regulátora. Súčinnosť obidvoch stupňov regulácií vytvára zariadenie, ktoré udržiava hodnotu regulovanej premennej veličiny (výstupného tlaku vykurovacieho plynu) v požadovanom tolerančnom poli bez ohľadu na poruchové premenné veličiny (zmena vstupného tlaku alebo zmena objemového prietoku). Regulátory sú štandardne vo výrobe nastavované na výstupný tlak 2 kPa, regulátory RTP..-D je možné na požiadanie nastaviť aj na výstupné tlaky v rozsahu o 5 kPa. 

Obidva konštrukčné rady regulátorov majú ďalšie prídavné zariadenia, ako sú bezpečnostný rýchlouzáver a poistný ventil, ktoré sú integrované do telesa regulátora.

filter-icon

Filter produktov

Zobrazuje sa 1 - 4 z 4 produktov

Dvojstupňové rohové RTPxx-Mx-R

Využitie v odvetví: Ropa a plyn Vstupný tlak: 50 až 500 kPa Výstupný tlak: 2 kPa Objemový prietok: 3.5 až 10 m3/h Určené pre: zemný plyn
Využitie v odvetví: Ropa a plyn Vstupný tlak: 50 až 500 kPa Výstupný tlak: 2 kPa

Dvojstupňové priame RTPxx-Mx-P

Využitie v odvetví: Ropa a plyn Vstupný tlak: 50 až 500 kPa Výstupný tlak: 2 kPa Objemový prietok: 3.5 až 10 m3/h Určené pre: zemný plyn
Využitie v odvetví: Ropa a plyn Vstupný tlak: 50 až 500 kPa Výstupný tlak: 2 kPa

Dvojstupňové rohové RTPxx-Dx-R

Využitie v odvetví: Ropa a plyn Vstupný tlak: 50 až 400 kPa Výstupný tlak: 2 až 5 kPa Objemový prietok: 10 až 40 m3/h Určené pre: zemný plyn
Využitie v odvetví: Ropa a plyn Vstupný tlak: 50 až 400 kPa Výstupný tlak: 2 až 5 kPa

Dvojstupňové priame RTPxx-Dx-P

Využitie v odvetví: Ropa a plyn Vstupný tlak: 50 až 400 kPa Výstupný tlak: 2 až 5 kPa Objemový prietok: 10 až 40 m3/h Určené pre: zemný plyn
Využitie v odvetví: Ropa a plyn Vstupný tlak: 50 až 400 kPa Výstupný tlak: 2 až 5 kPa