Duálne vzdelávanie

Spojenie teórie a praxe v oblasti strojárstva a elektrotechniky pre stredoškolákov s ambíciou.

V roku 2017 sme sa spojili so Spojenou školou Ľudmily Podjavorinskej v Prešove v Prešove a začali sme aktívne podporovať duálne vzdelávanie v oblasti strojárstva a elektrotechniky.

Naša spoločnosť otvára dvere pre žiakov nasledujúcich odborov:

  • mechanik mechatronik
  • mechanik elektrotechnik

Náš projekt duálneho vzdelávania umožňuje žiakom uzavrieť učebnú zmluvu s našou firmou a stať sa súčasťou nášho tímu už počas ich stredoškolského štúdia. Praktické vzdelávanie sa začína už od 2. ročníka našich žiakov, ktorí majú prístup k najmodernejším CNC strojom a môžu získavať cenné praktické skúsenosti od skúsených zamestnancov.

Okrem praktických skúseností majú žiaci možnosť získať motivačné štipendium od našej spoločnosti za výborný prospech a dochádzku.

Ak máš záujem o svet strojárstva a elektrotechniky a chcel by si nadobudnúť praktické skúsenosti už počas školy a zabezpečiť si budúce zamestnanie u nás, neváhaj a kontaktuj nás. Radi ti poskytneme všetky potrebné informácie a pomôžeme ti na tvojej ceste k úspechu.

Letná škola na pracovisku praktického vyučovania

Formulár - Letná škola na pracovisku praktického vyučovania

Na tejto vzdelávacej ceste sme objavovali nové perspektívy a učili sa spoločne.

Duálne vzdelávanie ma pripravuje na zajtrajšok s dnešnými skúsenosťami.

Prečo duálne vzdelávanie s nami?

  • Začlenenie do tímu počas štúdia
  • Učebná zmluva umožňuje žiakom stať sa členmi tímu už počas ich stredoškolského štúdia.
  • Prístup k moderným technológiám
  • Žiaci majú možnosť pracovať s najnovšími CNC strojmi, čo rozširuje ich technické zručnosti.
  • Vzdelávanie od skúsených profesionálov
  • Žiaci môžu získavať praktické skúsenosti priamo od skúsených zamestnancov spoločnosti.
  • Zabezpečená budúcnosť
  • Šanca na zabezpečené zamestnanie v spoločnosti po absolvovaní školy.

Kontakt

Dobrý deň, volám sa Petra a som tu pre Vás.

Mgr. Petra Trišč Sopková