Antikorózne a nevýbušné

Elektromagnetické ventily pre agresívne prostredia alebo média sú určené pre ovládanie prietoku vody, vzduchu a iných agresívnych médií vhodných vzhľadom na použité materiály ventilov z nehrdzavejúcich ocelí.

Elektromagnetické ventily do výbušných prostredí sú určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, pozostávajúcom zo zmesí vzduchu, plynov, pár alebo výparov alebo prachovo - vzduchových zmesí - SKUPINA II - povrch (nie pre banské prostredia), kategória 2 (s pravdepodobným občasným výskytom výbušného prostredia), zóna 1 (pre priestory s výbušnou atmosférou tvorenou zmesou horľavých plynov "G" alebo pár so vzduchom) a zéna 21 (pre priestory s výbušnou atmosférou tvorenou zmesou horľavých prachov "D" so vzduchom) v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ (ATEX) a nariadenia vlády SR č.149/2016 Z.z.

filter-icon

Filter produktov

Funkcia

X

Popis funkcie

X


Princíp funkcie

X
Zobrazuje sa 1 - 2 z 2 produktov

Elektromagnetický ventil v nerezovom vyhotovení

Princíp funkcie: priamo ovládané Funkcia: 2/2 NC DN a pripojenie: 2 - 25 mm / G1/8 - G1 Pracovný tlak: max. 3 MPa Využitie v odvetví: Ropa a plyn, Energetika, Voda, Priemysel
Princíp funkcie: priamo ovládané Funkcia: 2/2 NC DN a pripojenie: 2 - 25 mm / G1/8 - G1

Elektromagnetický ventil s "Ex" vyhotovením ovládacieho elektromagnetu

Princíp funkcie: priamo ovládané Funkcia: 2/2 NC DN a pripojenie: 2 - 50 mm / G1/8 - G/2 Pracovný tlak: max. 1,2 MPa Využitie v odvetví: Ropa a plyn, Energetika, Voda, Priemysel
Princíp funkcie: priamo ovládané Funkcia: 2/2 NC DN a pripojenie: 2 - 50 mm / G1/8 - G/2