Ponuka servisných školení

Servisné Školenia firmy REGADA, s.r.o.

Pre technických a servisných pracovníkov z údržby regulačných zariadení ponúkame školenia, prostredníctvom ktorých sa oboznámia so spôsobom zabezpečovania servisných a opravárenských činnosti na výrobkoch firmy REGADA, s.r.o.

Pridajte sa k našim odborným školeniam a získajte detailné vedomosti o servisných a technických procesoch.

Čo získate po absolvovaní školenia?

Po úspešnom absolvovaní kurzu získate osvedčenie o účasti a právo vykonávať servisné práce pre vybrané produkty.

Nezmeškajte príležitosť stať sa certifikovaným odborníkom v servise produktov REGADA.

Benefity:

 • Certifikovaná odbornosť
 • Praktické ukážky
 • Individualizovaný prístup

Typy školení

 • Servisovanie výrobkov:
 • Komplexný program pre servis produktov firmy REGADA, s.r.o.
 • Účastníci kurzu prehlbujú svoje odborné znalosti o parametroch a vlastnostiach jednotlivých výrobkov cez konštrukčné uzlové mechanizmy. Na montáži, resp. v servisnej dielni si overujú teoretické poznatky priamo na skúšobných vzorkách.
 • Montáž a demontáž uzlových modulov:
 • Detailné praktické ukážky montáže a demontáže.
 • Praktické ukážky z montáže a demontáže uzlových modulov, resp. hotových výrobkov. Kurz je určený pre servisných pracovníkov zmluvných servisných stredísk.
 • Výmena najčastejšie opotrebovaných dielov:
 • Učte sa efektívne a rýchlo meniť kritické komponenty.
 • Praktické ukážky postupu výmeny najčastejšie opotrebovateľných dielov vybratých z katalógu náhradných dielov. Kurz je určený pre servisných pracovníkov zmluvných servisných stredísk.
 • Individuálne servisné školenia:
 • Maľujte svoje vedomosti podľa vašich potrieb.
 • Na želanie zákazníkov sa vykonávajú individuálne kurzy a školenia k žiadanej problematike. Ide o prehĺbenie nadobudnutých znalostí z predchádzajúcich kurzov z oblasti servisovania hotových výrobkov.

Kontakt

Dobrý deň, volám sa Martin a som tu pre Vás.

Ing. Martin Miškiv-Pavlík, PhD.