Študuj pre prax 2024

14. mája 2024 sa na akademickej pôde Fakulty výrobných technológii Technickej univerzity v Košiciach, situovanej na Štúrovej ulici v Prešove, konal ďalší ročník vzdelávacieho podujatia Študuj pre prax. Ako už napovedá názov, univerzitná akcia bola zameraná pre študentov vyšších, prevažne inžinierskych, ročníkov s cieľom zoznámiť sa s lokálnymi zamestnávateľmi, ale aj zamestnávateľmi z celého Prešovského a Košického kraja. Spoločnosť Regada sa podujatia zúčastnila v zastúpení pracovníkov obchodného, resp. personálneho oddelenia, v zložení Ing. Hajtinger a Mgr. Trišč-Sopková. 

V priestoroch pred hlavnou aulou, mohli študenti nájsť stánok s regulačnou technikou, elektrickými servopohonmi, dielcami z kooperačných prác, odliatkami v rôznom stave opracovania, elektromagnetickými ventilmi, pneumatickými prvkami a pod. Záujemcovia tak získali prehľad prierezom vyrábaného sortimentu a portfólia spoločnosti, so všetkými dostupnými informáciami. Čo však bolo pre študentov zaujímavejšie, boli ponúkané programy Trainee a SPICE. Práve spolupráca s Fakultou výrobných technológii v kontexte týchto akreditovaných programov, dáva študentom možnosť získavať svoje prvé skúsenosti v strojárskom odbore už počas štúdia na vysokej škole. Medzi ďalšie výhody programu Trainee patrí finančné ohodnotenie za vykonanú prácu, priestor pre tvorbu svojej záverečnej diplomovej práce, či potenciálne budovanie si svojho prvého pracovného miesta.

Súčasťou podujatia boli aj prezentácie jednotlivých firiem v hlavnej aule. Študenti sa tak oboznámili s možnosťou zamestnania sa po ukončení štúdia, boli im ponúknuté rôzne príležitosti, ako sa prakticky vzdelávať už počas semestrov. Na konci dňa tak dostali celkový prehľad o potenciálnych pracovných miestach v rámci východného Slovenska. Nás teší značný záujem o ponúkané príležitosti v spoločnosti REGADA, ktorá si takýmto spôbom vie vychovať čerstvých pracovníkov do výrobnej, obchodnej alebo vývojovej sféry.