Školenie pracovníkov Obchodného oddelenia

Dňa 25.1.2024 prebehlo v zasadacích priestoroch interné školenie pracovníkov Obchodného oddelenia predaja elektrických servopohonov spoločnosti Regada. Obchodníci, ktorých hlavnou agendou je predaj elektrických servopohonov a armatúr, zdokonaľovali svoje vedomosti z odvetvia Elektromagnetických ventilov pod vedením vedúceho predaja Pneumatických prvkov, Ing. Petra Kobulského.

Ide o ďalšie zo série vnútropodnikových školení, ktorých cieľom je nadobudnutie nových poznatkov z danej oblasti a zlepšenie prehľadu o predávanom sortimente iných oddelení. Pracovníci Obchodného oddelenia z úseku Predaj elektrických servopohonov a armatúr, tak získali vedomosti o predaji a technických špecifikách prvkov z kategórie Elektromagnetických ventilov. Komplexne sa tak zvyšuje kvalita zákazníckeho servisu a technická podpora zákazníkov.