REGADA: Inovácie vo vzdelávaní

Vzdelávanie na prvom mieste: Ako Regada a SPŠE pripravujú budúcich technikov

V našej spoločnosti si plne uvedomujeme dôležitosť vzdelávania jednak našich zamestnancov samotných, ale takisto aj budúcich potenciálnych kolegov. Preto vidíme dôležitosť podpory vzdelávacích systémov na odborných technických školách. V jeseni uplynulého roka sme v spolupráci s oddelením Pneumatických prvkov zhotovili a darovali špecializovaný simulačný panel, ktorý putoval do odborných laboratórií Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove.

Simulačný panel zahŕňa širokú škálu pneumatických prvkov, ktoré sú nevyhnutné pre hlbšie pochopenie a praktické skúsenosti v oblasti pneumatiky. Systémy a komponenty, ktoré majú študenti strednej školy možnosť spoznať a pracovať s nimi sú napríklad: didaktický panel, pneumatický valec RWD040.0200, filter-regulátor TU-FR2-14-CL4, ovládacie ventily (K52P1018, VCMT326M8, VCML536M8, VRF8, OR 42, PFF314), a štandardné  príslušenstvo ako prípojky, spojky, konzoly, tlmiče, a hadice.

Poskytnutie tohto špecializovaného panelu je súčasťou našej dlhodobej stratégie podporovať vzdelávanie a odborný rast mladých technikov. Rozvoj schopností v oblasti pneumatiky je kľúčový pre budúce technologické inovácie a pre prípravu študentov na výzvy, ktoré ich čakajú v profesionálnom živote. V spoločnosti Regada, ako výhradnom zastupiteľovi značky pneumatických prvkov Vesta pre Slovensko, nám záleží na tom, aby sme prispeli nielen k distribúcii kvalitných pneumatických prvkov, ale aj k formovaniu budúcich generácií odborníkov, ktorí budú schopní tieto technológie efektívne využívať.

Naša spolupráca so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou je príkladom nášho záväzku voči komunite a odhodlania posúvať hranice v oblasti technického vzdelávania. Sme presvedčení, že investícia do vzdelávania je investíciou do budúcnosti a preto s hrdosťou podporujeme školy, ako SPŠE, ktoré zdieľajú náš zápal pre techniku a inovácie.

Teší nás, keď vidíme absolventov SPŠE nájsť uplatnenie v našom kolektíve. Je to dôkazom toho, že naše úsilie prináša ovocie a že spolupráca medzi priemyslom a vzdelávacími inštitúciami môže vytvoriť pevný základ pre budúce úspechy našich mladých technikov a podniky samotné. Spoločnosť Regada bude naďalej podporovať iniciatívy, ktoré otvárajú dvere k praktickému a inovatívnemu vzdelávaniu, a tešíme sa na ďalšie príležitosti, ako môžeme prispieť k rozvoju technických talentov na Slovensku.

Tím REGADA