Exkurzia Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Prešov

Dňa 20.6. sme v našich priestoroch privítali žiakov triedy III.C zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove pod vedením Ing. Jozefa Maceja, PhD. Prehliadka spoločnosti REGADA začala produktovou prezentáciou v zasadacej miestnosti administratívnej budovy. Študentom bolo okrem kompletného sortimentu firmy predstavená aj spoločnosť ako taká. Dozvedeli sa o jej vzniku, postupnom vývoji, nových trendoch, ale aj o bližšej špecifikácii a charakteristike vyrábaných produktoch. Elektrické servopohony, pneumatické prvky, ale aj elektromagnetické komponenty mali možnosť vidieť priamo počas prezentácie na stoloch. Celý proces výroby bol žiakom dopodrobna popísaný Ing. Šimonom Vavrekom z oddelenia technológie. Študenti tak získali prehľad o spôsobe fungovania našej zlievárne, zoznámili sa so strojovým parkom, technologickými procesmi, montážnou činnosťou a expedíciou tovaru ku koncovému zákazníkovi. 

V našej spoločnosti rozumieme a chápeme potrebu vzdelávať mladé generácie, nakoľko je to práve táto generácia, ktorá v budúcnosti môže doplniť naše ľudské zdroje vo výrobe, administratíve, alebo vývoji. Sme radi, ak môžeme aj takýmto spôsobom pomôcť stredným školám skvalitňovať vzdelávací proces. Teoretické znalosti, ktoré nadobudnú študenti na svojich domovských školách, tak majú možnosť doplniť o praktické ukážky z priemyselného prostredia. Pre tých iniciatívnejších žiakov sú počas celého kalendárneho roka pripravené rôzne brigády, napr. na oddelení montáže. Exkurzie spolu s prezentáciami sú jedným z nástrojov, ktoré radi ponúkneme akéjkoľvek strednej či vysokej škole, v prípade záujmu o zatraktívnenie vzdelávacieho procesu.