Dny teplárenství a energetiky 2024

Už jubilejný 30. ročník konferencie s výstavou Dny teplárenství a energetiky sa konal v dňoch 23. a 24. apríla v Olomouci, Českej republike. Výstava sa každoročne zaoberá novinkami a najnovšími trendmi v oblasti vykurovacej techniky, regulačných prvkov a vo všeobecnosti v energetickom a teplárenskom sektore. Prítomní zástupcovia boli z radov teplárni, technologických firiem, samospráv, bytových družstiev, spoločností vlatníkov a pod. 

 

Medzi nosné témy, ktoré rezonovali ročníkom 2024, sa zaradili najmä oblasti, ako strategický vývoj teplárenstva v najbližšom období, transformácia teplárenstva na moderné a energeticky úspornejšie technológie vykurovania, inovácia a modernizácia techniky spolu s technologickými procesmi v energetike, akumulácia energie a jej flexibilné využitie, recyklácia a opätovné zhodnocovanie odpadov a v neposlednom rade ekonomická stránka spolu s legislatívou.

Práve ekonomická otázka je posledné roky stabilnou témou na prvých priečkach pomyselného rebríčku. Európa v kontexte zelenej politiky cieľavedomo znižuje podiel emisií vo vykurovacom prostredí, kde aktívne opúšťa stratégiu vykurovania uhlím a fosilnými palivami. Cieľom je do roku 2040 znížiť podiel emisií uhlíka z fosílnych palív o 90%, s čím súvisí znižovanie, resp. uzatváranie ťažobných prevádzok na hnedé a čierne uhlie. Vzhľadom však na rozšírenú produkciu uhlia a jeho využívanie v domácnostiach, najmä štátmi východnej Európy, je nutné nájsť kompromis, ktorý by citlivo pristupoval k zmenám v tomto regióne.

Výstavy sa zúčastnila aj spoločnosť Regada, konkrétne v zastúpení českej pobočky Regada Česká, s hlavným predstaviteľom tímu Ing. Slavomírom Zborovjanom. Pre účely reprezentácie, priblíženia sa zákazníkom a partnerom, bol marketingovým oddelením vypracovaný súbor obchodnej/prezentačnej dokumentácie spolu s novým stojanovým rollup-om. Účastníci si na príslušnom stánku mohli vyzdvihnúť prehľadové katalógy s produktami, propagačné materiály vrátane noviniek spoločnosťi, alebo štandardné katalógy výrobkov.