22. marec - Svetový deň vody

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v roku 1992 určilo dátum 22. marec za Medzinárodný deň vody, čím nám už vyše tri desaťročia každoročne pripomína dôležitosť vodných zdrojov. Uznesenie zvýšiť povedomie o problematike nedostatku pitnej vody, kvalitatívnych a hygienických nárokov, ako aj nutnosť ochrany zdrojov padlo v Brazílskom Riu de Janieru v rámci Agendy 21. Dátum nemá len symbolický význam, jednotlivé frakcie Spojených národov a mimovládne organizácie určujú každý rok konkrétne témy, v ktorých sa Medzinárodný deň vody nesie. V kontexte týchto tém sú vypracovávané rôzne štúdie, ktoré umožňujú nazerať na dôležitosť vodných zdrojov z viacerých uhlov. Tohtoročná téma nesie názov „Urýchlená zmena“, čo je odkazom pre každého z nás, nakoľko každá zmena si vyžaduje prístup jednotlivcov.

Slovenská republika patrí dlhodobo k lídrom v oblasti zásob pitnej vody, v súčasnosti patríme na druhé miesto v rámci Európy, väčšie zásoby podzemných vôd má už len susedné Rakúsko. Aj keď v našich domácich podmienkach využívame pitnú vodu dokonca aj na splachovanie a technické účely, jej dostupnosť vo svete nie je samozrejmosťou. Posledné štúdie Svetovej zdravotníckej organizácie uvádzajú, že v dôsledku zlej kvality vody a hygieny, zomrelo 1,4 milióna ľudí. Nedostatok pitnej vody vo svete môžeme vyjadriť aj štatisticky – každý štvrtý človek na planéte nemá, alebo má len obmedzený prístup ku kvalitnému vodnému zdroju. V celosvetovom meradle to tvorí zhruba 2 miliardy ľudí.

Počas Svetového dňa vody sa organizujú aj rôzne akcie pre širokú verejnosť, napríklad čistenie odpadových vôd či priehrad, zdarma sa ponúkajú aj rôzne služby zamerané na kvalitu pitnej vody.

Ku aktivitám Svetového dňa vody sa môže zapojiť každý jednotlivec, a to nielen 22. marca. Šetriť vodou môžeme pri každodenných rutinných činnostiach, napríklad tým, že skrátime čas sprchovania sa, nebudeme si umývať zuby pod stále tečúcou vodou, či tak, že si do pohára napustíme presne toľko vody, koľko vypijeme.

K zabezpečeniu dodávok kvalitnej pitnej vody od prameňov až po domácnosti prispieva takisto aj spoločnosť Regada, a to na úseku vodovných potrubí, kde dodáva špičkové komplety pozostávajúce z rôznych typov armatúr a elektrických servopohonov. Najčastejšie sú to reprezentanti kategórií nožových, klinových či mäkkotesniacich posúvačov, guľových ventilov, stavidiel a podobne.