• Slovensky
  • English
  • Русский
  • Magyarul
  • Česky

VÝCHODOSLOVENSKÁ INVESTIČNÁ AGENTÚRA

Východoslovenská investičná agentúra bola založená na základe potreby podniknúť kroky proti dlhodobému zhoršovaniu ekonomickej pozície regiónu Východného Slovenska a jeho obyvateľov. Projektu prejavili podporu a podieľali sa aj na jeho založení orgány územnej samosprávy, predstavitelia akademickej obce a podnikatelia tohto regiónu. REGADA, s.r.o. je jedných z týchto zakladajúcich členov.

 

Spoločný projekt: SLOVENSKO-UKRAJINSKÉ FÓRUM 2015

Podujatie, ktorého hlavným cieľom je poskytnúť účastníkom zo Slovenska a Ukrajiny možnosť prezentovať ich výsledky a v rámci bilaterálnych jednaní rozšíriť existujúcu spoluprácu alebo nadviazať nové kooperačné vzťahy.

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA

SOPK poskytuje konzultácie a poradenstvo pri vyhľadávaní obchodných partnerov. Organizuje zahraničné obchodné misie za účasti firiem zo SR. Usporadúva firemné prezentácie v rámci svojich expozícií na domácich i zahraničných veľtrhoch a výstavách, prezentácie výrobkov a služieb v spolupráci s partnerskými komorami v zahraničí.