• Slovensky
  • English
  • Русский
  • Magyarul
  • Česky

Duálne vzdelávanie vo firme REGADA

V roku 2017 sme sa ako spoločnosť zapojili do projektu duálneho vzdelávania v spolupráci so Spojenou školou Ľudmily Podjavorinskej v Prešove.

Tento projekt je určený pre žiakov z nasledujúcich odborov:

• mechanik mechatronik,
• mechanik elektrotechnik

Žiaci môžu uzavrieť učebnú zmluvu s našou spoločnosťou a stať sa tak členom nášho tímu už počas štúdia na strednej škole. Praktické vyučovanie tak prebieha od 2. ročníka v našej spoločnosti, kedy žiaci majú možnosť reálne pracovať na najmodernejších CNC strojoch a získavať praktické informácie od dlhoročných zamestnancov s bohatými praktickými skúsenosťami.

Okrem praktických skúseností majú žiaci možnosť získať motivačné štipendium od našej spoločnosti za výborný prospech a dochádzku.

Ak ťa zaujíma oblasť strojárstva, elektrotechniky a máš záujem už počas školy nadobudnúť aj praktické skúsenosti a už teraz si zabezpečiť budúce zamestnanie v našej spoločnosti, neváhaj a kontaktuj nás a my ti radi poradíme ako na to!

Letná škola na pracovisku praktického vyučovania

Formulár - Letná škola na pracovisku praktického vyučovania

Kontakt:

tel.: +421 907 931 911; +421 51 7480 441
mail: bencova@regada.sk