• Slovensky
 • English
 • Русский
 • Magyarul
 • Česky

 REGADA - Služby zákazníkom

Dôležitým faktom spoľahlivej prevádzky nebýva len správne navrhnutie armatúr a servopohonov , ale aj následná starostlivosť o nich. Pravidelnými kontrolami a plánovanou údržbou predídete poruchám a tým si zvýšite spoľahlivosť prevádzky a predĺženie jej životnosti. Za týmto účelom Vám firma REGADA ponúka aj komplexnú starostlivosť o servopohony vo Vašej prevádzke alebo len výber z niektorých uvádzaných služieb:

 1. Dozor pri prvom spustení servopohonov v prevádzke
 2. Zapojenie a odskúšanie servopohonov
 3. Zapojenia a spustenie servopohonov Rematic - inštruktáž
 4. Nasadenie servopohonov na armatúry a ich spustenie
 5. Ponuka údržby servopohonov a periodických prehliadok
 6. Pozáručné opravy u zákazníka
 7. Ponuka pozáručných opráv v Regade
 8. Školenie servisných pracovníkov
 9. Náhradné diely

Dozor pri prvom spustení servopohonov v prevádzke

Firma Regada Vám ponúka pomoc odborných pracovníkov, ktorí Vám budú k dispozícií v prípade problémov pri prvom spustení. Rovnako môžu na Vaše požiadanie skontrolovať správnosť zoradenia a požadovaných funkcií servopohonov ešte pred oživením prevádzky.

Zapojenie a odskúšanie servopohonov

Ponúkame Vám vykonanie zapojenia servopohonov a následného odskúšania ich chodu. Pri zapojení firmou Regada sa Vám záruka predlží o 1 rok.

Zapojenia a spustenie servopohonov Rematic - inštruktáž

Vašim pracovníkom poskytneme inštruktáž za účelom nasadenia servopohonov Rematic a to priamo vo vašej firme alebo v prevádzke. Pri zapojení servopohonov pod našim dozorom sa Vám záruka predĺži o 1 rok. Rovnako Vám poskytujeme možnosť zúčastniť sa našich kurzov a školení vo firme Regada alebo seminárov uskutočňovaných po Slovensku. Servisné školenia robíme aj na ostatné typy servopohonov.

Nasadenie servopohonov na armatúry a ich spustenie

Ak si neviete si poradiť s nasadením nových servopohonov na armatúry, firma Regada je Vám aj v tomto nápomocná. Servopohon nasadíme na armatúru, zoradíme a predvedieme prvé spustenie.
Pri tejto službe Vám záruku predĺžime o 1 rok.
Pri objednávke servopohonov na výmenu za staré Vám poskytneme poradenstvo za účelom správneho mechanického a elektrického pripojenia a výberu správneho typu servopohonu.

Ponuka údržby servopohonov a periodických prehliadok

Ak nemáte vlastnú údržbu alebo sa nevyznáte v servopohonoch a chcete aby všetko fungovalo správne, môžete si objednať vykonávanie periodických prehliadok. Zaručíme Vám, že Vaša prevádzka bude stále funkčná. Získate pri tom zľavu na náhradné diely počas zmluvy o periodických prehliadkach aj po skončení predĺženej 2 ročnej záruky. Pre žiadosť o túto službu obráťte sa na naše servisné oddelenie:

Tel.: +421 51 7480 467; +421 51 7480 447
E-mail: schlosser@regada.sk; seminsky@regada.sk; kysela@regada.sk

Pozáručné opravy u zákazníka

Ak sú Vaše servopohony v prevádzke dlhý čas a vypovedali mu niektoré funkcie alebo sa opotrebovali niektoré časti, firma Regada Vám na požiadanie podľa predbežného zistenia poruchy vykoná jeho opravu priamo v prevádzke alebo ho vymení za nový. Ak by si oprava vyžadovala väčší zásah ktorý nie je možné vykonať v prevádzke, zoberieme ho na opravu k nám do výrobného závodu.

Ponuka pozáručných opráv v Regade

Ak vám vypovedali vaše servopohony službu a myslíte, že by mohli po oprave naďalej fungovať, zdemontujte ich z armatúry a zašlite ich k nám na opravu. My ich prezrieme a vypracujeme Vám cenovú ponuku za opravu. Ak bude oprava po zhodnotení jeho stavu presahovať 50 % nákladov z nového pohonu odporučíme Vám kúpu nového. Po oprave získate polročnú (ročnú) záruku na vymenené dielce.

Školenie servisných pracovníkov

Pozri ponuku školení na tejto stránke.

Náhradné diely

Pokiaľ máte svojich pracovníkov určených pre údržbu a opravy servopohonov zručných alebo sú pre túto činnosť zaškolení vo firme Regada, potom Vám pomôžeme s dodaním náhradných dielov. Tieto Vám zašleme buď priamo zo skladu alebo ich pre Vás vyrobíme v čo najkratšej dobe podľa obtiažnosti výroby.