• Slovensky
  • English
  • Русский
  • Magyarul
  • Česky

Hliníkové

Nerezové

Popis:

Pneumatické pohony ALPHAIR sú kompaktné, vysoko kvalitné pohony s hrebeňovou konštrukciou, ktorá zabezpečuje prevod priamočiareho pohybu piestov (od stlačeného vzduchu pôsobiaceho na piesty) na rotačný pohyb výstupného hriadeľa.

Koaxiálne ventily

Popis:

Pneumatické koaxiálne ventily FASTAIR sú uzatváracie ventily, ktoré v jednom celku obsahujú uzatvárací ventil a pohonový mechanizmus. Nahrádzajú tak ventily ovládané pneupohonmi. Ovládanie ventilu je pomocou stlačeného vzduchu podobne ako u pneumatických pohonov. Môžu byť jednočinné SR alebo dvojčinné DA.