• Slovensky
  • English
  • Русский
  • Magyarul
  • Česky

STANDARD

servopohony určené pre prevádzku
otvor - zatvor

Typy:

SO x
MO x
UM x

STANDARD - Ex

servopohony do výbušného prostredia

 

Typy:

SO x-Ex
MO x-Ex
UM x-Ex

REMATIC

modulačné servopohony

Typy:

SOR xPA
MOR xPA
UMR xPA

REMATIC - Ex

modulačné servopohony do výbušného prostredia

Typy:

UMR xPA-Ex
MOR xPA-Ex

ATOM

servopohony pre atómové elektrárne, určené
pre obsluhované priestory (mimo hermetickej zóny)

Typy:

SO x-A
MO x-A
UM x-A

Použitie:

Viacotáčkové servopohony:
- prenášajú krútiaci moment na armatúru alebo prevodovku aspoň o jednu otáčku
- s priamočiarym adaptérom môžu prenášať aj silu
- používajú sa pre ovládanie klinových a nožových posúvačov a ventilov so skrutkou
- môžu byť vo vyhotovení pre stúpajúce a nestúpajúce vreteno.