• Slovensky
  • English
  • Русский
  • Magyarul
  • Česky

STANDARD

servopohony určené pre prevádzku
otvor - zatvor

Typy:

SP x
MPR
UP x

STANDARD - Ex

servopohony do výbušného prostredia

Typy:

SP x-Ex
UP x-Ex

REMATIC

modulačné servopohony

Typy:

SPR xPA
UPR xPA

REMATIC - Ex

modulačné servopohony do výbušného prostredia

Typy:

UPR xPA-Ex

ATOM

servopohony pre atómové elektrárne, určené
pre obsluhované priestory (mimo hermetickej zóny)

Typy:

SP x-A
UP x-A

Použitie:

Jednootáčkové servopohony:
- prenášajú krútiaci moment na armatúru maximálne do jednej otáčky
- nemajú schopnosť prenášať silové zaťaženie
- používajú sa pre ovládanie armatúr ako sú: guľové kohúty, klapky, ihlové ventily, vzduchové klapky a pod.

Jednootáčkové servopohony so stojanom a pákou:
- prenášajú krútiaci moment na armatúru pomocou spojovacej tyče, ťahadiel a pák umiestnených na armatúre a servopohone
- používajú sa pre ovládanie vzduchových klapiek, žalúzií alebo guľových kohútov a klapiek, na ktorých nemôže byť servopohon umiestnený priamo.

Jednootáčkové servopohony pre vysoké krútiace momenty:
- pozostávajú z viacotáčkových servopohonov a závitovkovej prevodovky, ktorá znásobuje výstupný krútiaci moment servopohonu
- podľa normy EN 15714-2 sa takéto kombinácie posudzujú ako jednootáčkové servopohony
- pre spojenie s prevodovkami sa používajú servopohony SO 2, MO 3 a MO 3.4, MO 3-Ex, MO 3.4-Ex, UP 2-Ex ako aj ich verzie vo vyhotovení Rematic
- prevodovky môžu byť vo vyhotovení pre prevádzku otvor - zatvor s minimálnou životnosťou 2500 - 5000 cyklov alebo pre regulačnú prevádzku so životnosťou 5 miliónov cyklov.