• Slovensky
  • English
  • Русский
  • Magyarul
  • Česky
27.02.2015

Sme hrdým členom VIA

Dňa 16.2.2015 sme sa stali členom Východoslovenskej investičnej agentúry.

VÝCHODOSLOVENSKÁ INVESTIČNÁ AGENTÚRA

Východoslovenská investičná agentúra bola založená na základe potreby podniknúť kroky proti dlhodobému zhoršovaniu ekonomickej pozície regiónu Východného Slovenska a jeho obyvateľov. Projektu prejavili podporu a podieľali sa aj na jeho založení orgány územnej samosprávy, predstavitelia akademickej obce a podnikatelia tohto regiónu. REGADA, s.r.o. je jedných z týchto zakladajúcich členov.