• Slovensky
  • English
  • Русский
  • Magyarul
  • Česky

Modulárna zostava M10 - G1

Modulárna zostava M10 - G1
Vstupný tlak: max. 12 (modul "R" - 16) [Bar]
Výstupný tlak: 0 - 8 štandard, (0 - 12) [Bar]
Nominálny prietok: 3200 [NL/min]
Pripojenie: G1
Teplota okolia: 5 až 50 [°C]
Teplota média: 5 až 50 [°C]
Filtácia: 20 štandard, (5) [µm]
Vypúšťanie kondenzátu: ručné, poloautomatické, automatické
Základné moduly: redukčný ventil (R), čistič vzduchu (F), maznica (L), čistič vzduchu-redukčný ventil (FR), manometer (K MM)
Typy: RM10, FM10, LM10, FRM10