• Slovensky
  • English
  • Русский
  • Magyarul
  • Česky

Úpravné jednotky

ZORADIŤ PODĽA:

Modulárna zostava M14 - G1/4

Modulárna zostava M14 - G1/4

Vstupný tlak: max. 16 [Bar] | Výstupný tlak: 0 - 8 štandard, (0 - 12) [Bar] | Nominálny prietok: 720 [NL/min] | Pripojenie: G1/4 | Teplota okolia: 5 až 50 [°C] | Teplota média: 5 až 50 [°C] | Filtácia: 20 štandard, (5) [µm] | Vypúšťanie kondenzátu: ručné, poloautomatické, automatické | Základné moduly: redukčný ventil (R), čistič vzduchu (F), maznica (L), čistič vzduchu-redukčný ventil (FR), manometer (K MM) | Typy: RM14, FM14, LM14, FRM14, MFM14, LM14VL, V3M14, SVM14, AVPM14

Viac informácií

Modulárna zostava M38 - G3/8

Modulárna zostava M38 - G3/8

Vstupný tlak: max. 16 [Bar] | Výstupný tlak: 0 - 8 štandard, (0 - 12) [Bar] | Nominálny prietok: 1800 [NL/min] | Pripojenie: G3/8 | Teplota okolia: 5 až 50 [°C] | Teplota média: 5 až 50 [°C] | Filtácia: 20 štandard, (5) [µm] | Vypúšťanie kondenzátu: ručné, poloautomatické, automatické | Základné moduly: redukčný ventil (R), čistič vzduchu (F), maznica (L), čistič vzduchu-redukčný ventil (FR), manometer (K MM) | Typy: RM38, FM38, LM38, FRM38, MFM38, LM38VL, V3M38, SVM38, AVPM38

Viac informácií

Modulárna zostava M12 - G1/2

Modulárna zostava M12 - G1/2

Vstupný tlak: max. 16 [Bar] | Výstupný tlak: 0 - 8 štandard, (0 - 12) [Bar] | Nominálny prietok: 2500 [NL/min] | Pripojenie: G1/2 | Teplota okolia: 5 až 50 [°C] | Teplota média: 5 až 50 [°C] | Filtácia: 20 štandard, (5) [µm] | Vypúšťanie kondenzátu: ručné, poloautomatické, automatické | Základné moduly: redukčný ventil (R), čistič vzduchu (F), maznica (L), čistič vzduchu-redukčný ventil (FR), manometer (K MM) | Typy: RM12, FM12, LM12, FRM12, MFM12, LM12VL, V3M12, SVM12, AVPM12

Viac informácií

Modulárna zostava M34 - G3/4

Modulárna zostava M34 - G3/4

Vstupný tlak: max. 16 [Bar] | Výstupný tlak: 0 - 8 štandard, (0 - 12) [Bar] | Nominálny prietok: 3200 [NL/min] | Pripojenie: G3/4 | Teplota okolia: 5 až 50 [°C] | Teplota média: 5 až 50 [°C] | Filtácia: 20 štandard, (5) [µm] | Vypúšťanie kondenzátu: ručné, poloautomatické, automatické | Základné moduly: redukčný ventil (R), čistič vzduchu (F), maznica (L), čistič vzduchu-redukčný ventil (FR), manometer (K MM) | Typy: RM34, FM34, LM34, FRM34, MFM34, LM34VL, V3M34, SVM34, AVPM34

Viac informácií

Modulárna zostava M10 - G1

Modulárna zostava M10 - G1

Vstupný tlak: max. 12 (modul "R" - 16) [Bar] | Výstupný tlak: 0 - 8 štandard, (0 - 12) [Bar] | Nominálny prietok: 3200 [NL/min] | Pripojenie: G1 | Teplota okolia: 5 až 50 [°C] | Teplota média: 5 až 50 [°C] | Filtácia: 20 štandard, (5) [µm] | Vypúšťanie kondenzátu: ručné, poloautomatické, automatické | Základné moduly: redukčný ventil (R), čistič vzduchu (F), maznica (L), čistič vzduchu-redukčný ventil (FR), manometer (K MM) | Typy: RM10, FM10, LM10, FRM10

Viac informácií

Mikroregulátory / Presné mikroregulátory

Mikroregulátory / Presné mikroregulátory

Vstupný tlak: max. 16 [Bar] | Výstupný tlak: 0 - 8 štand., (0 - 2, 4, 12) [Bar] | Nominálny prietok: 720 [NL/min] | Pripojenie: G1/8, G1/4 | Teplota okolia: 5 až 50 [°C] | Teplota média: 5 až 50 [°C] | Typy: MR R18, MR R14 / MR R08, MR R04

Viac informácií

Príslušenstvo

Príslušenstvo

Spojky: K AU | Manometre: K MM | Konzoly: K BR, K WB | Nádobky: K PE | Filtračné elementy: K EF

Viac informácií