• Slovensky
  • English
  • Русский
  • Magyarul
  • Česky

Priamo ovládané

bez diferenčného tlaku Δp = 0 MPa

Typy:

P, M, M1, M2, F, F-S13R, IF, IF, MX, MX.1

Použitie:

Elektromagnetické ventily trojcestné sa používajú pre dvojpolohové ovládanie prietoku plynných a kvapalných médií, pričom striedavo plnia a vyprázdňujú tlakový priestor. Ovládacím prvkom ventilu je elektromagnet.