• Slovensky
  • English
  • Русский
  • Magyarul
  • Česky
Elektromotory
Jednofázové synchrónne elektromotory s napájacím napätím 240, 230, 220, 120, 110, 24 [V] / 50 [Hz]:
SP 0, SPR 0PA
Jednofázové synchrónne elektromotory s napájacím napätím 230, 220, 24 [V] / 50 [Hz]:
SP 0.1, SPR 0.1PA
Jednofázové asynchrónne elektromotory s napájacím napätím 230, 220, 24 [V] / 50 [Hz]:
SP 1, SP 2, SP 2.3, SP 2.4, SPR 1PA, SPR 2PA, SPR 2.3PA, SPR 2.4PA
Trojfázové asynchrónne elektromotory s napájacím napätím 3x400 [V] / 50 [Hz]:
SP 1, SP 2, SP 2.3, SP 2.4,SP 3, SP 3.4, SP 3.5, SO 2, ST 0.1, ST 1, ST 2
Jednofázové asynchrónne elektromotory s napájacím napätím 230, 220, 24 [V] / 50 [Hz]:
SP 1-Ex, SP 2-Ex, SP 2.3-Ex, SP 2.4-Ex
Jednofázové synchrónne elektromotory s napájacím napätím 230, 220, 24 [V] / 50 [Hz]:
ST 0, STR 0PA
Jednofázové asynchrónne elektromotory s napájacím napätím 240, 230, 220, 120, 110, 24 [V]; 50 a 60 [Hz]: ST 0.1, STR 0.1PA
Jednofázové asynchrónne elektromotory s napájacím napätím 240, 230, 220, 120, 110, 24 [V]; 50 a 60 [Hz]: ST 1, STR 1PA
Jednofázové asynchrónne elektromotory s napájacím napätím 230, 220, 24 [V] / 50 [Hz]:
ST 2, STR 2PA
Jednofázové asynchrónne elektromotory s napájacím napätím 230, 220 [V]; 50 a 60 [Hz]:
MT 3
Jednofázové asynchrónne elektromotory s napájacím napätím 230 [V] / 50 [Hz]:
MTR
Spínače
Servopohony STANDARD:
SP 0, SP 0.1, SP 1, SP 2, SP2.3, SP 2.4, MO 3, MO 3.4, MO 3.5, MO 4, MO 5, ST MINI, ST 0, ST 0.1, ST 1, ST 2, MT 3, MTR
Servopohony STANDARD-Ex:
SP 1-Ex, SP 2-Ex, SP2.3-Ex, SP 2.4-Ex, SO 2-Ex, MO 3-Ex, MO 3.4-Ex, MO 3.5-Ex, MO 5-Ex, ST 1-Ex, MT 3-Ex, UP 0-Ex, UP 1-Ex, UP 2-Ex, UL 0-Ex, UL 1-Ex, UL 2-Ex, UM 1-Ex, UM 2-Ex
Servopohony REMATIC:
STR 0PA, STR 0.1PA
Vysielače odporové
Servopohony STANDARD
Servopohony STANDARD-Ex
Konektory
Servopohony STANDARD:
SP 0.1, SP 1, SP 2, SP 2.3, SP 2.4,SP 3, SP 3.4, SP 3.5, MPR, SO 2, MO 3, MO 3.4, MO 3.5, MO 4, MO 5, ST 0.1, ST 1, ST 2, MT 3, MTR
Káblové vývodky a svorkovnice
Servopohony STANDARD:
SP 0, SP 0.1, SP 1, SP 2, SP 2.3, SP 2.4, SP 3, SP 3.4, SP 3.5, MPR, SO 2, MO 3, MO 3.4, MO 3.5, MO 4, MO 5, ST MINI, ST 0, ST 0.1, ST 1, ST 2, MT 3, MTR
Servopohony REMATIC:
SPR 0PA, SPR 0.1PA, SPR 1PA, SPR 2PA, SPR 2.3PA, SPR 2.4PA, SPR 3PA, SPR 3.4PA, SPR 3.5PA, SOR 2PA, MOR 3PA, MOR 3.4PA, MOR 3.5PA, MOR 4PA, MOR 5PA, STR 0PA, STR 0.1PA, STR 1PA, STR 2PA, MTR 3PA
Servopohony STANDARD-Ex:
SP 1-Ex, SP 2-Ex, SP 2.3-Ex, SP 2.4-Ex, SO 2-Ex, MO 3-Ex, MO 3.4-Ex, MO 3.5-Ex, MO 5-Ex, ST 1-Ex, MT 3-Ex, UP 0-Ex, UP 1-Ex, UP 2-Ex, UL 0-Ex, UL 1-Ex, UL 2-Ex, UM 1-Ex, UM 2-Ex
Servopohony REMATIC-Ex:
MOR 3PA-Ex, MOR 3.4PA-Ex, MOR 3.5PA-Ex, MOR 5PA-Ex, MTR 3PA-Ex, UPR 0PA-Ex, UPR 1PA-Ex, UPR 2PA-Ex, ULR 0PA-Ex, ULR 1PA-Ex, ULR 2PA-Ex, UMR 0PA-Ex, UMR 1PA-Ex, UMR 2PA-Ex
Mazanie prevodov
MP, MT, MO, MPR, MTR