• Slovensky
  • English
  • Русский
  • Magyarul
  • Česky

STANDARD

Podľa normy EN 15714-2 vyhovujú klasifikácií režimu prevádzky triedy A - t.j. sú určené pre prevádzku Otvor - Zatvor, kde je od servopohonu požadované poháňať armatúru po celú dobu jej zdvihu z plne otvorenej polohy do plne zatvorenej polohy alebo naopak.
Taktiež vyhovujú požiadavkám triedy B krokovanie/polohovanie, kde je od servopohonu požadované občas poháňať  armatúru do ľubovoľnej polohy (úplne otvorenej, do medzipolohy a plne zatvorenej).
Servopohony STANDARD môžu pracovať v režime S2-10 (15) minút alebo v režime S4-25% s max. 1200 c/h.

ZORADIŤ PODĽA:

Elektrický servopohon jednootáčkový MP

Elektrický servopohon jednootáčkový MP

Servopohon MP sa nevyrába,
náhradou je servopohon SP2.

Viac informácií
STRANA:
12