• Slovensky
  • English
  • Русский
  • Magyarul
  • Česky

Elektrické servopohony

Elektrické servopohony sú zariadenia slúžiace na ovládanie armatúr slúžiacich pre uzatváranie a otváranie prietoku médií v potrubiach alebo na reguláciu prietoku riadeným otváraním a zatváraním. Servopohony sú ovládané diaľkovo z velína.

Jednootáčkové

Viacotáčkové

Priamočiare

Rozšírená dokumentácia

     

Software REMATIC