• Slovensky
  • English
  • Русский
  • Magyarul
  • Česky
Mapa REGADA, s.r.o.
Strojnícka 7
080 01 Prešov
Slovenská republika
 
IČO: 36453633
DIČ: 2020011257
IČ DPH: SK2020011257
 
 
Tel.: +421 51 7480 411
Fax: +421 51 7480 412
  Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro, vložka číslo 11000/P
BANKA: SWIFT: Číslo účtu: IBAN:
Tatra Banka TATR SK BX 2920842189 / 1100 - EUR SK38 1100 0000 0029 2084 2189

 

  Meno / E-mail Telefón Fax
Riaditeľ spoločnosti
Ing. Peter Šiovič
+421 51 7480 411 +421 51 7480 412
Obchodný riaditeľ
Barbora Čellárová, M.Sc.
+421 51 7480 411 +421 51 7480 412
Sekretariát
Mária Kovaľová
+421 51 7480 411 +421 51 7480 412
Personalistika
Mgr. Lucia Benčová
+421 51 7480 441
+421 51 7480 414
+421 51 7480 412
Výkonný riaditeľ
Ing. Jozef Mikita
+421 51 7480 411 +421 51 7480 412
Informačné technológie
Ing. František Džačovský
+421 51 7480 444 +421 51 7480 412
Vedúci úseku Riadenie kvality
Mgr. Igor Kyseľa
+421 51 7480 447 +421 51 7480 412
Predaj servopohonov a priemyselných armatúr
Vedúci predaja
Ing. Marko Čižmárik
+421 51 7480 462 +421 51 7732 096
Predajca pre:
Slovensko, Maďarsko a krajiny SNŠ
Ing. Peter Vavrek
+421 51 7480 460 +421 51 7732 096
Predajca export
Ing. Barbara Vargová
+421 51 7480 410 +421 51 7732 096
Predajca export
Ing. Jana Ligusová
+421 51 7480 484 +421 51 7732 096
Predaj elektromagnetických ventilov, pneumatických prvkov, RTP a kalolisov
Vedúci predaja
Ing. Peter Kobulský
+421 51 7480 465 +421 51 7480 466
Predajca Slovensko
Ing. Daniel Bobko
+421 51 7480 464 +421 51 7480 466
Predajca export
Ing. Barbara Vargová
+421 51 7480 410 +421 51 7732 096
Predaj hliníkových odliatkov a kooperácie
Vedúci predaja
Róbert Wintner
+421 51 7480 461 +421 51 7480 477
Predajca
Michal Olejár
+421 51 7480 461 +421 51 7480 477
Technický úsek
Ved. Technického úseku
Ing. Štefan Konečný
+421 51 7480 432 +421 51 7480 431
Výroba
Ved. Výrobného úseku
Ing. Peter Prevužňák
+421 51 7480 434 +421 51 7480 480
Nakupovanie
Ved. úseku Nakupovanie
Beáta Dologhová
+421 51 7480 470 +421 51 7480 472
Expedícia
Vedúci expedície
Gabriela Straková
+421 51 7480 469 +421 51 7732 096
Technický servis
Technický pracovník servisu
Miron Šeminský
+421 51 7480 467 +421 51 7732 096
Marketing
Vedúci marketingu
Ing. Dušan Mikluš
+421 51 7480 463 +421 51 7732 096