• Slovensky
  • English
  • Русский
  • Magyarul
  • Česky

Dvojstupňové rohové RTPxx-Mx-R

Dvojstupňové rohové RTPxx-Mx-R
Vstupný tlak: 50 - 500 [kPa]
Výstupný tlak: 2 [kPa]
Objemový prietok: 3,5 - 10 [m3/h]
Teplota okolia: -30 až 60 [°C]
Určené pre: zemný plyn  
Pripojnie - vstup: G3/4, G1  
Pripojnie - výstup: G1, G5/4  
Pracovná poloha: podľa návodu  
Integrované: poistný ventil a bezpečnostný uzáver  
Typy: RTP3-M, RTP6-M, RTP10-M  

Poznámka:
Dodávame s plochým tesnením do prípojok a sitkom na vstupe.